Ägarstruktur

Bolaget ägs och kontrolleras genom de 2202 stamaktier som getts ut. Vid sidan av dessa har bolaget även gett ut 450 st. teckningsoptioner som ett incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Genom olika konstellationer har bolaget följande maktstruktur dvs. kontroll över andelen stamaktier:

Thomas Eriksson, grundare, styrelseledamot och VD 53,13 %
Almi Invest 19,16 %
Gripen Industri & Invest 10,45 %
Sörmlandsfonden 10,45 %
Thomas Öster, styrelseledamot 6,81 %

 

De teckningsoptioner som getts ut är fördelade på följande sätt:

Thomas Eriksson, grundare, styrelseledamot och VD 44,5 %
Jerry Ericsson, ordförande 22,2 %
Anders Kuikka, senior rådgivare 22,2 %
Tommy Andersson, CTO 11,1 %

Förutom ägarkapital har utvecklingsarbetet med Fumo finansierats genom innovationslån från Almi företagspartner samt bidrag från bl a Svenska räddningstjänster, Vinnova, Robotdalen, MSB, Tillväxtverket och Östsvenska handelskammaren.