Ägarstruktur

Bolaget ägs och kontrolleras genom de 4002 stamaktier som getts ut. Vid sidan av dessa har bolaget även gett ut 933 st konvertibler och 450 st teckningsoptioner som ett incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Genom olika konstellationer har bolaget följande maktstruktur dvs kontroll över andelen stamaktier:

Thomas Eriksson, grundare, styrelseledamot och VD 40,0 %
Gripen Industri & Invest 40,0 %
Thomas Öster 20,0 %

 

De konvertibler som getts ut är fördelade på följande sätt:

Gripen Industri & Invest 53,8 %
Thomas Eriksson, grundare, styrelseledamot och VD 32,4 %
Thomas Öster 13,8 %

 

De teckningsoptioner som getts ut är fördelade på följande sätt:

Thomas Eriksson, grundare, styrelseledamot och VD 44,5 %
Jerry Ericsson, ordförande 22,2 %
Anders Kuikka, senior rådgivare 22,2 %
Tommy Andersson, CTO 11,1 %

Förutom ägarkapital har utvecklingsarbetet med Fumo finansierats genom innovationslån från Almi företagspartner samt bidrag från bl a Svenska räddningstjänster, Vinnova, Robotdalen, MSB, Tillväxtverket och Östsvenska handelskammaren.