Miljöer där FUMO kan göra en insats

Vår initiala målgrupp är svenska räddningstjänster och avsikten är att FUMO™ ska assistera vid besvärliga insatser som rökdykning i t ex större industrilokaler, parkeringsgarage, tunnlar, köpcentra eller vid kemolyckor etc.

— Här ska bilder från ovanstående exempel läggas in.—