Räddningstjänstens intresse

Räddningstjänstens primära intresse är att kunna nyttja Fumo vid besvärliga insatser som en assistent till rökdykare och insatsledning. Detta betyder att roboten ska kunna ta sig fram i elementära miljöer där rökdykare kan operera. Sålunda ska roboten gå att köra med gånghastighet, enkelt kunna ta sig igenom dörröppningar och enkelt ta sig upp- och nedför ordinära trappor.

Roboten bör väga c:a 100 kg för att vara tillräckligt robust för att ta sig fram igenom bråte men samtidigt vara portabel för 2-3 personer. Roboten ska trådlöst klara av bildöverföring på kortare avstånd och med fiberkabelsystemet gå att operera vid längre inträngningsvägar.

Vidare ska roboten vara tillräckligt robust för att klara den fysiska belastning en rökdykare klarar av. Detta betyder i temperaturhänseende att roboten ska kunna operera kontinuerligt vid en omgivningstemperatur av 50°C med enstaka kortare temperaturer upp till 100°C. Vidare är det önskvärt att roboten har kapacitet att kunna släpa gastuber. Slutligen ska roboten kunna transporteras i en medelstor normalbil av kombityp och vara lätt att serva.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]