Så här jobbar FUMO

Och här kommer en massa argument om varför ….