Tekniken bakom FUMO

FUMO™ är i tekniska termer en plattform för service robotik dvs i praktiken ett fjärrstyrt fordon som kan utföra vissa uppgifter. FUMO™ är en flexibel plattform som kan nyttjas i många tillämpningar. Vårt initiala fokus är som brandrobot där den assisterar rökdykare i deras arbete. Denna först applikation har också fått ge roboten sitt namn. FUMO™ är latin och betyder rök.