Teknisk specifikation

Längd: 0,95 m
Bredd: 0,6 m
Höjd (grundmodul): 0,4 m
Vikt: 100 kg
IP-klass 65
Hastighet: 4 km/h
Drifttid: ca 2 timmar (beroende på uppdrag)
Dragkraftskapacitet: 125 kg (obelastad grundmodul)
Mobilitet: Normaltrappa c:a 35° lutning
Batterisystem: 48V
Visionssystem: Videokamera med zoom
IR-kamera
360° videokamera
Kommunikation:  Radio, Wi-Fi och optisk fiber.
Information från FUMO kan länkas till,
t.ex. insatsledning.