Kärnvärden

Realisator Robotics är ett värderings och målstyrt företag vars verksamhet vilar på de gemensamma kärnvärdena:

- Vi har kunden i fokus. Det är kunden som betalar våra löner och våra underleverantörer. Således eftersträvar vi att förstå kundens perspektiv.

- Vi kavlar upp ärmarna. Ibland blir det extra mycket att göra och vi måste lägga på ett kol extra. Intensivare perioder måste varvas med lugnare som ger tid till reflektion.

- Vi är professionella. Det vi inte är tillräckligt bra på själva låter vi andra hjälpa oss med.

- Vi värnar om en meningsfull fritid. Livet berikas av annat än arbete, sådant som är kul att dela med sig av och lyssna till t ex vid en fika.

Fumo i rökfylld lokal