Om Fumo

Fumo är utvecklad i samverkan med de större svenska räddningstjänsterna för räddningstjänster världen över. Fumo är en UGV (unmanned ground vehicle) utvecklad mot de krav och framtidsscenarion som identifierats i samarbetet. Fumo bidrar till en bättre arbetsmiljö och säkrare insatser t ex som assistent till rökdykare och insatsledning vid besvärliga insatser. Genom sin multifunktionalitet används den också i många mer vardagsliknande situationer.

Fumo lastas
Fumo manövermodul

Fumo är en fjärrstyrd multifunktionell sök- och supportrobot som består av en grundmodul (roboten), en styrkonsoll och en basenhet för bildöverföring. På grundmodulen kan olika applikationer enkelt monteras för olika räddningsinsatser. Applikationerna utgörs i huvudsak av tredjepartsprodukter som genom Fumos väldefinierade mekaniska, elektriska och mjukvaruinterface enkelt kan monteras för olika räddningsinsatser. Exempelvis kan Fumo användas som inspektionsrobot, rökdykarrobot, släckningsrobot, gasdetekteringsrobot eller indikatorrobot, lastbärarrobot eller en kombination av dessa.

Användningsområdena för Fumo är många. Med kamerasystemet tar du reda på hur det ser ut i den rökfyllda lokalen där du inte vill gå in. Fumos fiberkabelsystem ger dig möjlighet att arbeta på avstånd där trådlös kommunikation inte räcker till. Med släcklavetten kan du på avstånd kyla en elbil eller en gastub. Kanske väljer du att skicka fram Fumo med indikationsutrustning när du misstänker läckage av en farlig gas. Detta är exempel som visar hur Fumo bidrar till ökad taktiskt operativa förmåga vid räddningsinsatser.

 

Fumo används