Ledningsteam

Bolagets storlek innebär att styrelsens resurser och kompetens också utgör stöd till VD i den operativa ledningen. Arbetsfördelningen är med naturlighet flexibel och situationsanpassad, men i huvudsak har vi fördelat ansvaret enligt nedan.

VD Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

VD, teknik- och konceptutveckling, försäljning, projektstyrning
Ordförande Jerry Ericsson

Jerry Ericsson

Bolagsstyrning, investerarrelationer och kommunikation, verksamhetsuppföljning
Magnus Danielson, ledamot

Magnus Danielson

Affärsutveckling, kundrelationer och finansiering
Thomas Öster, ledamot

Thomas Öster

Marknads- och affärsstrategi, konceptutveckling, kundrelationer
Anders Kuikka, ledamot

Anders Kuikka

Externa relationer, rekrytering och HR-strategier

Peter Stany

Knuten till Robotdalen

Extern rådgivare, teknik, applikationer och marknad