Om oss

Verksamhetsinriktning

Realisator Robotics är scale-up företaget som säljer och utvecklar den multifunktionella sök- och supportroboten Fumo. Bolagets strategi är att i nära samverkan med kund, dvs. svenska räddningstjänster, utveckla roboten för den marknaden och introducera den där. Vår bild är att etableringen på den svenska räddningstjänstmarknaden ger Fumo en ”kvalitetsstämpel” som kommer att vara till hjälp när vi sedan närmar oss volymmarknader som bygg- och gruvindustrin. Initiala tillämpningar mot byggindustrin har identifierats och demonstrerats.

Bolagets policy är, tills ekonomin så medger, att begränsa antalet anställda i bolaget och i stället arbeta med konsultavtal. Detta ger bolaget en större flexibilitet och bättre anpassningsförmåga till den för stunden rådande finansiella situationen. I takt med att försäljningen ökar kommer bolaget att bygga upp sin organisation.

Bolaget ska utmärka sig genom att vara en duktig integratör av applikationer som ger funktionella lösningar för kundens behov. Fumo är ur det perspektivet en plattform med extremt goda möjligheter för flexibilitet och integration. En bidragande orsak till detta är plattformens modulära uppbyggnad och väldefinierade mekaniska, elektriska och mjukvaruinterface.

Samarbeten är viktiga för bolaget. För att kunna erbjuda våra kunder applikationer vid den teknologiska framkanten eftersträvas samarbeten med leverantörer som tillhandahåller sådana lösningar. Här blir bolagets roll att säkerställa integrationen av applikationen på Fumo. Bolaget samverkar även med universitet & högskolor och ett 20-tal studenter har genom åren utfört sina examensarbeten i samarbete med oss. Vidare ingår bolaget i för branschen adekvata nätverk t ex WinGuard, Robotdalen och Things.

 

Vår styrelse | Kärnvärden

 

Thomas Eriksson, VD – AB Realisator Robotics

gruppbild

Bolaget samverkar med universitet och högskola, här i ett samarbete med studenter från KTH och MDH.