Styrelsen

Realisator Robotics styrelse består av:

Jerry Ericsson, ordförande

Jerry är civilekonom och har sin bakgrund från Studsvikkoncernen där han varit ekonomidirektör och vice VD under många år.

Magnus Danielson, ledamot

Magnus är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor på PwC 2002-2015. Därefter gick han in i dåvarande familjeägda koncernen Presto med koncernsamordning, bolagsförvärv och affärsutveckling. Efter familjens försäljning av den nordiska rörelsen 2019 är han verksam som vd för Gripen Industri & Invest AB.

Thomas Eriksson, grundare, ledamot och VD

Thomas är teknisk doktor och har sin bakgrund från gränslandet mellan akademi och näringsliv bl a som marknadsdirektör vid FOI.

ledamot Anders Kuikka

Anders Kuikka, ledamot

Anders är civilingenjör med MBA-examen. Efter en tid i familjens robotföretag arbetade han som handelsattaché i Nordamerika. Anders har mångårig erfarenhet av arbete inom riskkapital- och interimchefsmarknaden.

Thomas Öster, ledamot

Thomas är civilingenjör och har sin bakgrund från Ericsson koncernen där han under många år varit Key Account Manager för ett flertal marknader.