Styrelsen

Realisator Robotics styrelse består av:

Jerry Ericsson, ordförande. Jerry är civilekonom och har sin bakgrund från Studsvikkoncernen där han varit ekonomidirektör och vice VD under många år.
Thomas Eriksson, grundare, ledamot och VD. Thomas är teknisk doktor och har sin bakgrund från gränslandet mellan akademi och näringsliv bl a som marknadsdirektör vid FOI.
Anders Danielson, ledamot. Anders är civilekonom och ägare till Presto vilket han byggt upp från ett fåmansföretag till dagens storföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Kina.
Thomas Öster, ledamot. Thomas är civilingenjör och har sin bakgrund från Ericsson koncernen där han under många år varit Key Account Manager för ett flertal marknader.
Anders Kuikka, ledamot. Anders är civilingenjör med MBA-examen. Efter en tid i familjens robotföretag arbetade han som handelsattaché i Nordamerika. Anders har mångårig erfarenhet av arbete inom riskkapital- och interimchefsmarknaden. 
ledamot Anders Kuikka