Styrelsen

Realisator Robotics styrelse består av:

Jerry Ericsson, ordförande. Jerry är civilekonom och har sin bakgrund från Studsvikkoncernen där han varit ekonomidirektör och vice VD under många år.
Jerry Ericsson
Magnus Danielson, ledamot. Magnus är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor på PwC 2002-2015. Därefter gick han in i dåvarande familjeägda koncernen Presto med koncernsamordning, bolagsförvärv och affärsutveckling. Efter familjens försäljning av den nordiska rörelsen 2019 är han verksam som vd för Gripen Industri & Invest AB.

Magnus Danielsson

Thomas Eriksson, grundare, ledamot och VD. Thomas är teknisk doktor och har sin bakgrund från gränslandet mellan akademi och näringsliv bl a som marknadsdirektör vid FOI.
Thomas Eriksson
Anders Kuikka, ledamot. Anders är civilingenjör med MBA-examen. Efter en tid i familjens robotföretag arbetade han som handelsattaché i Nordamerika. Anders har mångårig erfarenhet av arbete inom riskkapital- och interimchefsmarknaden. 
ledamot Anders Kuikka
Anders Kuikka
Thomas Öster, ledamot. Thomas är civilingenjör och har sin bakgrund från Ericsson koncernen där han under många år varit Key Account Manager för ett flertal marknader.
ledamot Thomas Öster
Thomas Öster