FUMO – En intelligent multifunktionell sök- och supportrobot

Nu lanserar vi brandroboten Fumo – en mångsidig fjärrstyrd rekognoserings- och supportrobot som assisterar räddningstjänstens personal i vardagen. Fumo är utvecklad i nära samarbete med svensk räddningstjänst för räddningstjänster världen över. Med Fumo kan räddningstjänsten ta sig an arbete som man idag, av arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl, undviker att utföra. Fumo erbjuder en bättre arbetsmiljö för räddningstjänstens personal (FNs globala mål nr 8) med effektivare och säkrare insatser för att rädda liv samt värna om befintlig infrastruktur (FNs globala mål nr 9) och kulturarv (FNs globala mål nr 11).

Fumo karaktäriseras av att vara en smidig, mångsidig men ändå en robust räddningsrobot. Mångsidigheten innebär att tredjepartsprodukter enkelt kan monteras på Fumo och fjärrstyras från en skyddad plats dit Fumo förmedlar information i realtid. Kamerasystem, släckutrustning, gassensorer, lastflak är exempel på utrusning som enkelt kan monteras på Fumo. Med denna flexibilitet ökar också räddningstjänsternas taktiskt operativa förmåga. I princip är det bara den egna fantasin och de egna behoven som sätter gränserna för hur Fumo kan användas.

Senaste nytt

KEM 2022 – en nationell kemkonferens

För 21:a året i rad arrangerade Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget, Sveriges största utbildare inom systematiskt brandskyddsarbete, KEM - en nationell kemkonferens för Sveriges blåljusorganisationer. Det var två fullspäckade dagar i Helsingborg...

Skadeplats 2022

21-22 september anordnade Brandskyddsföreningen, i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Uppsala brandförsvar, Sveriges största mötesplats för räddningstjänstpersonal på räddningstjänstens...

Realisator presenterar på GOTO Smart Mobility, 9 juni

Vi, tillsammans med ACC-Group, kommer presentera på THINGS Get-On-Top-Of™ Smart Mobility i Kista som del av Kista Mobility Day 2022, 9 juni! Vi har även fått tillgång till 40kvm för att visa upp våra robotiska utvecklingar på den tillhörande mässan. Ett tillfälle för...

Westervik 24/7

Westervik 24/7 erbjöd en suverän upplevelse på deras Brand och Räddningsmässa, och till vår glädje fick vi även se vår brandrobot Fumo i Västerviks-Tidningen där de skrev om mässan! Det var många intressanta utställare och vi fann oss själva bland ett stort utbud av...

Brand & Räddningsmässan, 11-12 maj

Träffa oss på Brand & Räddningsmässan, 11-12:e Maj! Vi kommer ta med oss Fumo till Västervik för möjligheten att prata och demonstrera vår assistent för räddningstjänsten! Detta är andra året vi deltar på mässan, förra året mötte vi bra folk och demonstrerade Fumo...