FUMO - En intelligent multifunktionell sök- och supportrobot

Nu lanserar vi Fumo – en mulitfunktionell robot för sök- och supportuppdrag. Fumo är utvecklad i nära samarbete med svensk räddningstjänst för global användning. Med Fumo kan du ta dig an arbete som du idag, av arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl, undviker att utföra. Fumo erbjuder dig en säkrare arbetsmiljö (FNs globala mål nr 8) med effektivare insatser för att rädda liv samt värna om befintlig infrastruktur (FNs globala mål nr 9) och kulturarv (FNs globala mål nr 11).

Fumo utmärker sig genom sin portabla och mobila men ändå robusta grundmodul på vilken olika applikationer kan implementeras allt efter kundens önskemål om funktionalitet och användningsområden, t ex visionsystem, släckutrustning, gassensorer, lastflak mm. Mångsidigheten ökar användningsområdet och du ökar din taktiskt operativa förmåga.

Senaste inläggen