FUMO – En intelligent multifunktionell sök- och supportrobot

Nu lanserar vi brandroboten Fumo – en mångsidig fjärrstyrd rekognoserings- och supportrobot som assisterar räddningstjänstens personal i vardagen. Fumo är utvecklad i nära samarbete med svensk räddningstjänst för räddningstjänster världen över. Med Fumo kan räddningstjänsten ta sig an arbete som man idag, av arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl, undviker att utföra. Fumo erbjuder en bättre arbetsmiljö för räddningstjänstens personal (FNs globala mål nr 8) med effektivare och säkrare insatser för att rädda liv samt värna om befintlig infrastruktur (FNs globala mål nr 9) och kulturarv (FNs globala mål nr 11).

Fumo karaktäriseras av att vara en smidig, mångsidig men ändå en robust räddningsrobot. Mångsidigheten innebär att tredjepartsprodukter enkelt kan monteras på Fumo och fjärrstyras från en skyddad plats dit Fumo förmedlar information i realtid. Kamerasystem, släckutrustning, gassensorer, lastflak är exempel på utrusning som enkelt kan monteras på Fumo. Med denna flexibilitet ökar också räddningstjänsternas taktiskt operativa förmåga. I princip är det bara den egna fantasin och de egna behoven som sätter gränserna för hur Fumo kan användas.

Senaste nytt

Fumo hos räddningstjänsten i Medelpad

Efter en fantastisk vecka på Elmia Subcontractor 2021 i Jönköping åker vi nu till Sundsvall för att genomföra en demonstration av Fumo tillsammans med Medelpads Räddningtjänstförbund i morgon. Vi uppskattar möjligheten att få visa upp vår brandrobot Fumo i Medelpad....

Fumo på Elmia Subcontractor 2021

Vi gavs möjlighet att informera om vårt samarbete med Scanfil på Elmias Digitala Program 2021. Lyssna på hela intervjun där vi samtalar om för- och nackdelar med samarbete mellan ett väletablerat företag och en startup. Vi talar också om vår ”utvecklingsresa” med...

Fumo gästar Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en marknadsundersökning av tillgängliga obemannade markfordon/robotar (UGV). Som en del av den undersökningen kommer vi den 13 oktober, att presentera vår brandrobot Fumo för...

Fumo-demonstration med MSB

Som en del av vår demonstration på MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) utbildningsanläggning Revinge i somras, visade vi hur snabbt och enkelt Fumo kan dra en 76 mm vattenfylld slang. Videon visar en realtidsdemonstration av Fumo som drar 80m...

Fumo på Västervik-mässan

Förra veckan fick vi möjlighet att delta i Räddningstjänstutställningen Westervik 24/7 i Västervik, där vi fick visa upp vår brandrobot Fumo. Vi mötte intresserade besökare och fick möjlighet att visa Fumo i fält. En fältdemonstration ger både oss och besökaren mer än...