FUMO – En intelligent multifunktionell sök- och supportrobot

Nu lanserar vi brandroboten Fumo – en mångsidig fjärrstyrd rekognoserings- och supportrobot som assisterar räddningstjänstens personal i vardagen. Fumo är utvecklad i nära samarbete med svensk räddningstjänst för räddningstjänster världen över. Med Fumo kan räddningstjänsten ta sig an arbete som man idag, av arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl, undviker att utföra. Fumo erbjuder en bättre arbetsmiljö för räddningstjänstens personal (FNs globala mål nr 8) med effektivare och säkrare insatser för att rädda liv samt värna om befintlig infrastruktur (FNs globala mål nr 9) och kulturarv (FNs globala mål nr 11).

Fumo karaktäriseras av att vara en smidig, mångsidig men ändå en robust räddningsrobot. Mångsidigheten innebär att tredjepartsprodukter enkelt kan monteras på Fumo och fjärrstyras från en skyddad plats dit Fumo förmedlar information i realtid. Kamerasystem, släckutrustning, gassensorer, lastflak är exempel på utrusning som enkelt kan monteras på Fumo. Med denna flexibilitet ökar också räddningstjänsternas taktiskt operativa förmåga. I princip är det bara den egna fantasin och de egna behoven som sätter gränserna för hur Fumo kan användas.

Senaste nytt

Demonstration av Fumo för Medpad’s räddningstjänstförbund

After a great week at Elmia Subcontractor 2021 in Jönköping, we will now be heading to Sundsvall for a demonstration of Fumo together with Medelpad‘s Räddningtjänstsförbund tomorrow! We love showing off our Search & Support Robot Fumo, and these demonstrations are...

Fumo på Elmia Subcontractor 2021

We had the opportunity to talk about our great partnership with Scanfil plc on Elmia’s Digital Program 2021!  Listen to the whole interview where we share more about the pro's and con's of collaboration between a corporate and a startup as well as we talk more about...

Fumo-demonstration med MSB

As part of the demonstration at MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) College Revinge this summer, we showed off how quick and easy Fumo can pull 76mm diameter water filled hose! The video depicts a real-time demonstration of Fumo pulling 80m hose, with capacity...

Fumo på Västervik-mässan

Last week we had the opportunity to attend the Fire & Rescue Exhibition by Westervik 24/7 in Västervik, where we got to show of our support & search robot Fumo! We are very happy to have met some great people and that we had the chance to demonstrate Fumo...