FUMO – En intelligent multifunktionell sök- och supportrobot

Morgondagens samhälle kommer i större utsträckning än idag att använda servicerobotik d.v.s. mobila robotar som är autonoma, halv-autonoma eller fjärrstyrda. Området befinner sig alltjämt i sin linda även om tillämpningar som robotdammsugare, robotgräsklippare m.fl. är etablerade på marknaden.

Vår ambition är att äntra servicerobotikmarknaden med vårt robotkoncept Fumo – en intelligent multifunktionell sök- och supportrobot. Tillsammans med några av de större svenska räddningstjänsterna, MSB och SKR utvecklar vi Fumo för att möta räddningstjänstens krav. Fumo-konceptet består av en grundmodul på vilken olika applikationer enkelt kan monteras beroende på vilken funktionalitet som önskas. För räddningstjänsterna ska Fumo bidra till en bättre arbetsmiljö och säkrare insatser.

Fumo är en multifunktionell servicerobot bestående av en grundmodul på vilken olika applikationer kan monteras beroende på önskad tillämpning.
FUMO in use
Fumo med basfunktionalitet för räddningstjänstens sök och inspektionsuppdrag.

Förutom räddningstjänsterna har bygg- och gruvindustrin visat intresse för Fumo. Återigen är det Fumos storlek, robusthet och multifunktionalitet som fångar intresset. Titta gärna på vår introduktionsvideo (Short demo of Fumo), för att få en bättre förståelse.