Skadeplats 2022

31 oktober 2022

Fumo on a skylift
21-22 september anordnade Brandskyddsföreningen, i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Uppsala brandförsvar, Sveriges största mötesplats för räddningstjänstpersonal på räddningstjänstens övningsanläggning i Uppsala. Programmet var fyllt av insiktsfulla föreläsningar och spännande förevisningar, och några av de många ämnen som diskuterades var räddningstjänst under krig, bränder i batterier och undermarksanläggningar – med perspektiv från Stockholm och Göteborg.
Vi hade nöjet att dema Fumo två gånger och visade då bland annat Fumos övergripande funktionalitet, hur enkelt Fumo tar sig igenom trånga öppningar, samt hur Fumo manövrerar över brant, dikesliknande skogsterräng med en lutning på 20-25 grader. Vi avslutade demon med att lyfta Fumo till 30 meters höjd med hjälp av Bronto Skylift. Detta påvisade tydligt fördelen med Fumos ringa storlek, då många brandrobotar troligtvis är allt för tunga för skyliften.
Thomas höll en föreläsning om hur robotteknik kan användas till att desarmera gasflaskor. Han medverkade även i brandinstruktör Lars Axelssons förevisning av släckning med sluten stråle och visade, med hjälp av Fumo, hur robotar kan användas för ändamålet.
Sammantaget var konferensen mycket välorganiserad och möjliggjorde ett värdefullt idéutbyte med de skarpaste i branschen. Vi kom hem med nya perspektiv och ser nu fram emot att ta brandbekämpning till nya höjder.
Slutligen vill vi tacka Uppsala Brandförsvar för ett fint arrangemang. Ett särskilt tack till Fredrik Sedvall och Stefan Mattson som såg till att vi fick visa Fumos kapacitet i relevanta miljöer.
Personell from Uppsala brandförsvar

Nyhetsarkiv