Demonstration av Fumo på Revinge

17 maj 2021

Fumo inför demo på Revinge

Ett fyrtiotal räddningstjänster och MSB har bjudits in till demonstration av Fumo på MSBs övningsfält i Revinge onsdagen den 19:e maj. Inbjudan är främst riktad till räddningstjänster i Götaland. (P.g.a. pandemin begränsat deltagarantal).

Fumo är smidig att hantera och kan användas i många olika situationer. I Revinge kommer några av Fumos praktiska tillämpningar att demonstreras som:

  • Sök- och inspektionsuppdrag i mörka och rökfyllda miljöer
  • Indikation av t ex gasutsläpp
  • Släckkapacitet och förmåga att dra vattenfylld grovslang
  • Transportfordon

Motsvarande demonstrationer i både Svealand och Norrland planeras i närtid för att sprida kunskapen om Fumo till intresserade.

Nyhetsarkiv