Fumo gästar Storgöteborg

12 oktober 2021

Räddningstjänsten Storgöteborg och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en marknadsundersökning av tillgängliga obemannade markfordon/robotar (UGV). Som en del av den undersökningen kommer vi den 13 oktober, att presentera vår brandrobot Fumo för utredningsgruppen.

Arbetsmiljön för brandpersonal är både farlig och tung. Här får vi möjlighet att visa hur mycket Fumo kan betyda vid insatser i kritiska situationer. Fumo är ett utmärkt ”verktyg” att ha i tillgång till för att stärka insatserna och att förbättra arbetsmiljön för brandpersonalen.

Fumo med släcklavett

Nyhetsarkiv