Fumo med skärsläckare

17 juni 2020

I samverkan med ERIA-projektet vid MSB monterades en befintlig skärsläckare på Fumo. Skärsläckarens på- och avfunktion styrdes från brandbilen medan Fumos operatör placerade skärsläckaren i önskad position. Med hjälp av skärsläckaren kunde vatten enkelt ta sig igenom en simulerad vägg utan att Fumo påverkades. Detta är ytterligare en applikation för Fumo.

Fumo med skärsläckare
Fumo bestyckad med en befintlig skärsläckare vid tester på MSBs övningsfält i Revinge.

Nyhetsarkiv