Fumo vid Win Guard-möte

14 januari 2021

Vid dagens Winguard-möte presenterades Fumo för räddningstjänstbranschen. Ett sjuttiotal deltagare var anmälda företrädesvis från svensk räddningstjänst.
Se videon här.

Nyhetsarkiv