Skadeplats 2022

Skadeplats 2022

21-22 september anordnade Brandskyddsföreningen, i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Uppsala brandförsvar, Sveriges största mötesplats för räddningstjänstpersonal på räddningstjänstens...