Fumo-demonstration med MSB

6 oktober 2021

Som en del av vår demonstration på MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) utbildningsanläggning Revinge i somras, visade vi hur snabbt och enkelt Fumo kan dra en 76 mm vattenfylld slang.

Videon visar en realtidsdemonstration av Fumo som drar 80m vattenfylld slang, med kapacitet för mer. Den vattenfyllda slangen har en vikt på ca 4 kg/m. Dessutom visar videon hur släcklavettens strålbild kan fjärrstyras och justeras vid ett vattentryck på 10 bar med ett vattenflöde på 2000 l/min. Vattenstrålen når ett avstånd på ungefär 60 m.

Fumo är en brandrobot utvecklad av Realisator Robotics, med syftet att bistå vid räddningsinsatser samt att förbättra arbetsmiljön för brandpersonalen.

Se videon nedan!

Nyhetsarkiv